mandag 15. oktober 2012

Kartlegging av barn...

Kartlegging av barn... Hvorfor er det en negativ og tidkrevende oppgave? Kjenner vi ikke barna så godt at vi kan si noe om den mavefølelsen vi får når noe ikke stemmer helt? Eller den følelsen av at vi bare vil være på den sikre siden? Det skal ikke mer enn et par minutter til for å fylle ut ett enkelt skjema, som gir oss det lille hintet om hvor vi bør ta neste grep. Det skal oftest ikke mer til enn en litt annen innfallsvinkel for å gi barna et optimalt tilbud. Dessuten er det vel ikke førskolelærere og ped.ledere som har enerett på å se barna? Er det ikke assistentene som gjør det meste av jobbingen "på gulvet" med barna? Alle de verdifulle øyeblikkene ved stelling, eller påkledning.. Det må jo observeres av den som er tilstede! Vi har utviklet et enkelt observasjonsverktøy, som gir oss et hint om hvordan vi voksne samhandler med barna. Å by barnet opp til dans. Det er vi voksne som må se på vår måte å tilnærme oss barna på. Ikke barna som må tilpasse seg oss..! Vi tilnærmer oss forskjellig, og barna responderer forskjellig på oss. Jeg har ikke like god kjemi, og gir ikke like mye av meg selv til alle. Så hvorfor skal barna gjøre det? Vi må lære av hverandre, og bruke våre forskjellige ressurser for det de er verdt! Denne typen kartlegging/ observasjon er super som dokumentasjon, og det må vi jo gjøre uansett, så hvorfor ikke slå det sammen? Alle den tiden førskolelærere og ped.ledere skal bruke på dokumentasjon og kartlegging, vil jo bidra til at de ihvertfall ikke ser barna så mye de bør, og har igjen ikke samme grunnlag som de som er med barna hele tiden, til å mene noe om ferdighetene til det enkelte barn.
Jeg tror at hvis man ønsker å heve status litt i bhg, må man legge listen for arbeidet noen hakk høyere. Vi kan ikke ta fra assistenter alt ansvar.. Tenk den jobben vi andre sitter igjen med da! Hos oss fokuserer vi på teamarbeid, og bruker og tilpasser alles styrker. Da får vi et spennende og godt observasjonsgrunnlag, sett fra forskjellige synsvinkler!
Jeg synes det er fantastisk at min datter blir kartlagt og observert! Da vet jeg at hun er sett, og at hun får den tilpassede opplæringen hun har krav på. Og skulle det være noen utfordringer, er det ikke opplagt at man vil ha hjelp så tidlig som mulig, så man kan rette opp, evnt minske utfordringene til skolestart..??? Jeg skjønner ikke at det er et sp.mål man stiller seg en gang.. men det er nå meg da.. og jeg jobber jo for dette her så... men igjen, så ville jeg ikke jobbet for noe jeg synes er en nødventidhet. Jeg vil nesten kalle det en rett barna har...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tok deg tid til å lese og kommentere!