lørdag 26. januar 2013

Engelsk i Barnehaven

Engelsk i barnehaven er blitt mer og mer populært i barnehaver rundt om kring. Vi har jobbet med engelsk i barnehaven hos oss så lenge jeg kan huske, og har blitt fortalt. Det er en enkel grunn til det i utgangspunktet, og det er jo fordi Davina er engelsk (og opptatt av språk). Hun har hele tiden ment at barn er sensitive for å lære nye språk mens de er i barnehavealder. Det viser seg at hun har rett! Igjen..!

Her kan dere lese intervju med henne fra barnehaven. Det er ca 3 år gammelt.

Barn som lærer et annet språk tidlig blir mer bevisst på sitt egent språk gjennom oppveksten, og de har også lettere for å lære flere språk siden.
Vi ser i arbeidet med engelsk, som selvfølgelig ikke er arbeid men LEK, (...) at de som har utfordringer med morsmålet ofte har godt utbytte av å være på lik linje med de andre når det kommer til engelsk. De fleste snakker ikke engelsk, og har ikke noe forhold til språket fra før, og alle stiller likt. Det er en fin måte å få frem positive sider hos de som ikke alltid får vist seg i felles stunder. De blir også mer bevisst sitt egent språk, og hjelper dem i utviklingen av dette.
Det er gammeldags å tro at barn må lære ett språk skikkelig før de kan lære et nytt.

Vi leker mye med språk hos oss, og det er så hverdagslig at det kommer inn i de aller fleste sammenhenger på et eller annet vis. Det kan være samlingsstund, lunch, påkledning eller under andre hverdagsaktiviteter. Det er viktig at de voksne er bevisste sitt språk også. Vi er gode forbilder, og vi setter en standard for hva som er godt språk.
Nå er vi nok over middels opptatt av språk, men jeg mener det er utrolig viktig å kunne bruke språket på en god og hensiktsmessig måte. Hvordan går det hvis språket kommer til kort? Får vi ikke da andre utfordringer på slep..? Og hvis mangler i språket gjør at barn får utfordringer i sosiale samhandlinger hva skjer da? Da baller det gjerne på seg.
(Det kan selvfølgelig være i motsatt rekkefølge også; Hvis du har sosiale utfordringer, utvikler da språket seg som det skal? Får barna nok stimuli til å få gode språklige relasjoner?)
Disse to henger så tett sammen, at de burde ikke sees som to separate områder når vi jobber med utfordringer på den ene eller andre enden av tema. Og hvis vi dytter inn den emosjonelle delen av jobbingen, så har vi det ideelle triangel. Man bør så absolutt se alle disse i sammenheng når man legger planer for tiltak eller annen jobbing spesifikt med barn.

For å komme tilbake til engelsken, så er det nå, akkurat ute en bok som Davina har vært en del av. Der har hun delt sine erfaringer fra direkte jobbing med barn og engelsk. (Jeg sier jobbing, selv om jeg vet at alt er lek og sånn, men vi jobber jo tross alt med barna..!) Hun har hatt engelsk på dagsordenen i barnehaven lenge, så det blir spennende å se hva som er omtalt i boken.
Den kan kjøper her. Jeg skal lese den så fort jeg har den i hende, så skal dere få en oppsummering av innholdet. Jeg gleder meg!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tok deg tid til å lese og kommentere!