lørdag 23. mars 2013

Foreldresamtaler


Danseskjema har nå vært regelmessig brukt i foreldresamtaler, og blitt tatt godt imot!
Hver samtale innledes ved at foreldrene får bruke ett minutt på å fylle ut skjema hver for seg. De også på mavefølelse og etter eget forhold til barnet.
Dette er en måte å gi oss samme grunnlag for samtale rundt det aktuelle barnet. Det setter også fokus på deres forhold til de milepælene vi ønsker skal fungere for et barn på et visst nivå. Vi får også her konkret informasjon om barnet der vi føler at vi kommer til kort, eller der vi føler at vi har masse kunnskap og gode relasjoner. Samtalen oss imellom utvikler seg til en dialog om hvordan vi sammen best kan ivareta barnets beste, og stimulere til videre læring. Vi lærer av hverandre underveis!

Barna er dokumentert, sett og diskutert. Det gjør at de får litt ekstra oppmerksomhet til tider, og deretter "blomstrer" i kjølvannet av dette.
Vi luker ut en stor andel av de som etterhvert ville bli sett på som utfordrende på et tidlig stadium. De får spesifikk oppmerksomhet, og stimulering som kan gi utviklingen et dytt i riktig retning. Noen kunne ellers risikere å sitte fast i et "dårlig mønster" som siden ville utvikle mer problematisk adferd/ språk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tok deg tid til å lese og kommentere!