onsdag 28. august 2013

Danseskjema

Jeg gleder meg til å sette fart på prosjekt danseskjema! Det kommer stadig inn bestillinger, og vi er straks klare til å sende til trykk! Det er tydelig at det er behov og interesse for et skjema som dekker mer enn spesifikk testing av ex språk eller sosiale ferdigheter. Det er et behov for å se barnet som en sammensatt helhet med mange kvalifikasjoner. Noen gode og noen ikke  gode. Det ene følger med det andre og vi må jobbe tverrfaglig for å gi barna et best mulig grunnlag til å mestre verden.
Vi er glade for at vi når ut med det budskapet vi brenner sån for, og ikke minst for at det er så bred enighet om hvilken retning vi ønsker å dra i.
Tidlig innsats, barnet som en helhet og forberedte, engasjerte voksne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tok deg tid til å lese og kommentere!