lørdag 17. august 2013

Ny høst for Danseskjema!


Nå er vi gang igjen med høsten og nye ambisjoner for Danseskjema! Vi står forran nye opplag og ny giv. Det viser seg å være stor interesse for denne typen skjema, som ikke fokuserer direkte på barnas språkferdigheter, og som krever samtykke fra foresatte. Dette er, som navnt flere ganger tidligere, et skjema som ser på helheten av barnet. Der iblandt språk, sosialt og det emosjonelle. Det er en helhet vi ønsker å få frem, og den skal vi få frem ved hjelp av de voksnes bevisstgjøring i eget samspill med det enkelte barnet. Vi kan ikke bruke samme metode og kartlegging på alle barn. Samtidig kan vi ikke ha liggende en bunke forskjellige skjema, som noen skal vurdere fortløpende hva som skal brukes på hvem. Dette er helt enkelt et skjema som finner svakheter og styrker, og veileder oss til videre arbeid basert på egen innsats og andres erfaringer. Dette er også et skjema til hjelp for de som jobber direkte og indirekte med barna, og speiler den voksnes styrker og svakheter. Dette gjør at det ikke kreves samtykke fra foresatte for å bruke skjema.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tok deg tid til å lese og kommentere!