torsdag 28. november 2013

"Støpes til kopier"...

Jeg lurer på om Per Sandberg har fulgt med i timen.. "Støpes til kopier".. Hvordan skal vi lage kopier av alle de små personligehetene som kommer til oss hver dag. Noen fra 1 år andre senere. Jeg trodde vi var enige om barnehavens mangfold og gode tilrettelegging for enkeltbarnets utvikling på egne premisser.  Har Sandberg vært så uheldig å komme borti en skikkelig dårlig barnehave hvor man ikke har kompetanse og ressurser til å gi barna oppfølging på sitt nivå?
Jeg blir litt lett provosert av den typen uttalelser, for jeg føler at det er et slag i ansiktet for alt det vi jobber og brenner for hver dag. Jeg nekter å tro at de barna vi får alt fra 1-årsalder har større risiko for å ende i psykiatrien enn de som er hjemme til de er 3. For meg så har det en skurrende klang, for jeg mener helt tydelig at det burde være motsatt. Det å få inn sosiale koder og lære å omgås andre fra tidlig alder, forberede seg på samfunnet man skal bidra og leve i, på en trygg og god måte. Klare mål som jeg nok ikke tror havner i psykiatriske anstalter.
Selvfølgelig skal man ikke skjære alle over en kam og si at det alltid er sånn eller slik, men det er så vidt meg bekjent INGEN paraleller trukket mellom disse.
Så er det ikke min kamp å slå et slag for de som ønsker mor ut i arbeid, og at hjemmeværende mødre er plassert ved kjøkkenbenken osv. Jeg synes det er supert at man kan ha valget om man ønsker å være hjemme eller ikke, uten at noen skal legge seg opp i det. Jeg skulle gjerne hatt mer tid til barna mine og gitt dem kortere dager i barnehaven da de var små. Uten tvil. Men likevel trenger ikke hjemmeværende mødre ha en sammenheng med at barna skal være hjemme. Det er litt forskjellige diskusjoner, selv om de på sett og vis henger sammen. Det ene har med valgfrihet og tilrettelegging å gjøre, den andre handler om barnets beste og barnets utvikling og dets behov for stimulans.
Dette kunne blitt en avhandling så lang at ingen hadde lest slutten, så jeg stopper her.
Jeg må understreke igjen at ingen form for kopier blir laget i barnaheven hos oss! Det vil jeg ikke ha på meg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tok deg tid til å lese og kommentere!