onsdag 15. januar 2014

Ingen skal gå alene hvis de ikke vil..

I dag skal jeg angripe Danseskjema fra en annen vinkel enn jeg pleier. Ikke kartlegging i den form alle tenker, med skoleforberedelser og evnetester, men synliggjøring av sosial samhandling.
Det er så mye som skal plukkes opp og følges med på i en barnehave hver eneste dag. Det er ikke noen tvil om at det er mye å forholde seg til, og jeg har hørt om ledere som sier rett ut at de ikke har tid til alle.. Hvem med yrkesstoltheten i behold kan si noe sånt? Tenk om det var din egen lille som ikke ble sett i løpet av en barnehavedag på 7 timer.. Jeg vil ikke tenke tanken en gang! Jeg krever at mine barn blir sett HVER dag! Jeg krever også av mine kollegaer at de ser ALLE barn i sin gruppe HVER dag. Det er ikke for mye forlangt.
For å hjelpe dem på vei i sitt arbeid med seg selv bruker vi danseskjema (et observasjonsverktøy for å dokumentere den voksnes arbeid med hvert enkelt barn). Det sikrer meg og alle involverte med et barn at det er sett. Det sikrer den voksne at den gjør arbeidet sitt rett, og peker videre i riktig retning for neste skritt i arbeidet med hvert enkelt barn. Jeg sier ikke at alt er optimalt i vår barnehave, men det er helt sikkert at ingen barn går en eneste dag uten å være sett, av både voksne og barn rundt. Noen barn trenger å få lov til å være for seg selv i løpet av en dag, og det er deres fulle rett. Men så skal vi også følge ekstra med på disse, og sørge for at de vet at de har muligheten til samspill med andre. Det er mye som er greit hvis man vet at man har muligheten til å gjøre noe annet.
Denne innsatsen og oppmerksomheten begynner fra det øyeblikket barnet setter sin fot i barnehaven første gang. Det er ikke mer eller mindre viktig i de forskjellige alderstrinnene, det er viktig HELE TIDEN!
Skjemaet kan ikke fylles ut hvis ikke den voksne kjenner barnet godt. For å kjenne barn godt må man ha hatt et visst samspill med dem over tid. Når det er fylt ut vil man få øynene opp for det barnet man ikke følte at det var like greit å si noe om. Hvorfor var det ikke det? Ikke sett dem så mye nei.. Da begynner arbeidet med å bedre kontakten mellom voksen og barn. Så er det jo en gang slik at det er noen barn som kun forholder seg til en eller få voksne og setter de andre helt på sidelinjen. Det er igrunnen OK, uten at det sier seg greit at de "utestengte" voksne skal slutte å prøve. Ved sammenlikning og diskusjon rundt ferdig utfylte skjema er det enkelt å finne ut av hvem og om noen har bedre og dårligere kontakt med enkelte barn. Dette vil jeg påstå trygger foreldrene like mye. De vet at noen er tilstede for deres små.
Utfylling av danseskjema skjer for det meste 2 ganger i året rundt samme tid som foreldresamtaler. Etter første utfylling vil det vise seg om det er behov for å fylle ut en ekstra runde for å sjekke at forholdene stabiliserer seg etter igangsatte tiltak.

Vi ønsker med danseskjema å nå ut til alle som har med de minste å gjøre, så de kan få det verktøyet de trenger for å gjøre hverdagen enklere og mer systematisk i samvær med barna. Alle de gode egenskapene vi stadig avslører i bruk av dette hjelpemiddelet er veldig bra. Vi ser alt fra språk og sosialkonpetanseutfordringer til endringer i humør og væremåte. Det skjerper oss på et vis, og vi opplever å bli mer bevisste i jobben vår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at du tok deg tid til å lese og kommentere!