mandag 5. november 2012

Poenget med samlingsstund..?

Nå har jeg sittet i noen dager og reflektert over samlingsstund... Hvorfor har vi samlingsstund? Først trodde jeg man hadde samlingsstund fordi det var noe pålagt i alle barnehaver. Så gikk det opp for meg at det kanskje var en mening bak. At det skulle være en arena for læring og fellesskap for  barna. Så bra tenkte jeg da! Etterhvert som jeg kom mer inn i rutiner og hverdag, begynte jeg å lure på om den egentlige grunnen til samlingsstund kunne være lunch-avvikling for de voksne? Og at dette med pedagogisk innhold var et skalkeskjul for at de voksnes behov for lunch skulle se riktig ut? Man kan jo lure innimellom, når fokuset for at en dag skal gå skikkelig rundt ligger i lunch-avviklingen... Heldigvis har vi gode voksne om dagen, som synes samlingsstund er gøy! De føler virkelig at de har noe å gi barna, og at barna har noe å gi dem som en hos oss sa. Jeg synes det er så flott sagt! Det at det er en 2-veis læring..!
Vi legger en del ressurser i samlingsstundene om dagen, og ønsker at den skal være variert, men forutsigbar. Den må være fengende for alle barna som deltar, og den voksne må vise interesse! Så er det jo det store poenget her at gruppene som har samling sammen må ha et visst felles grunnlag og forståelse, ellers er det vanskelig å tilrettelegge! Og det er jo en del av poenget for at de skal lære! Tilrettelagt miljø! Tilrettelagte aktiviteter! For SELVFØLGELIG kjenner vi barna så godt at vi kan legge tilrette for at de får den stimulansen de trenger, når de trenger det, og i den sammensetningen som gir dem best mulige resultater! Man kan ikke bare rive med seg en bok og synge noen sanger.. Da vil jeg sterkt dra frem denne lunch-avviklingen igjen.. Hva er poenget...?
Mitt poeng vil jo være at vi ønsker å formidle et budskap. Forberede dem til senere situasjoner hvor de må vente på tur, ta imot informasjon, og delta i et fellesskap. Både skole og fritidsaktiviteter.. Det er en fin arena å formidle endringer i hverdagen/ rutiner. Det er et sted barna vil få samme informasjon, og man åpner for at alle skal få den samme forståelsen av budskapet. Det er et sted hvor barna får ha det gøy sammen! På like premisser! Organisert lek eller aktivitet, sammen med en engsjert voksen! Vi vil at de skal glede seg!!
Det er en arena hvor de lærer seg å respektere hverandre og den voksne i en kontrollert setting. Alle barna hos oss vet at det verste jeg vet er når noen snakker i munnen på meg når jeg skal fortelle noe, eller gi en beskjed.. Det er ikke greit å snakke mens andre snakker og ikke greit å gjøre narr av andres historier/ meninger. Man må dessuten vente på tur. Hele livet består omtrent av å vente på tur.. Så her er det bare å inrette seg..!

2 kommentarer:

Takk for at du tok deg tid til å lese og kommentere!